Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU Wielkie wyjście

1. ORGANIZATOR I SPONSOR KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest autorka kanału https://www.youtube.com/user/katOsu. Sponsorem nagrody jest sklep internetowy mintishop.pl.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia lub które posiadają zgodę dorosłych opiekunów na uczestnictwo oraz, w razie wygranej, podanie danych osobowych do wysyłki nagród.

2.2. Zasięg konkursu to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs trwać będzie od dnia 30.07.2015 r. od godz. 09:00 do dnia 15.08.2015 r. do godz. 23:59.

3.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

4. UCZESTNICY KONKURSU

4.1. Uczestnicy zgłaszają się do Konkursu poprzez zamieszczenie na swoim Instagramie zdjęcia z kosmetykami, które zabierają ze sobą na wielkie wyjście oznaczając post hashtagiem #getreadywithminti oraz @mintishop @katosu

4.2. W Konkursie można wziąć udział jednokrotnie.

4.3. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę w procesie rozstrzygania Konkursu.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Jury Konkursu (autorka kanału https://www.youtube.com/user/katOsu oraz sponsor nagrody) wybierze trzech laureatów, których zdjęcia na zadanie konkursowe” zostaną zrealizowane w sposób najbardziej kreatywny i najciekawszy według swego przekonania.

5.2. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju.

5.3. Osobą odpowiedzialną za wysyłkę nagród jest sponsor Konkursu..

5.4. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kosmetyków i pędzli:  Zestaw pędzli ZOEVA Rose Golden vol 2., Paleta Naturally Yours, Pomadka Pop Stitch, eyeliner Black Lace oraz rzęsy zaprojektowane przez Katosu Black Leather.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w zgłoszeniu do konkursu, a które stoją na przeszkodzie komunikacji z uczestnikiem.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu podczas jego trwania, o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani na blogu www.idaliablog.com, a zmiany obowiązywać będą uczestnika po zapoznaniu się z nimi.

6.4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). Adres kanału Youtube kanału https://www.youtube.com/user/katOsu Instagram http://instagram.com/mintishop Instagram http://instagram.com/katosu

PROMOCJA | Bestsellery FOREO -20%

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel